தூக்கக் கோளாறுகள் என்றால் என்ன ?

தூக்கக் கோளாறுகள்

தூக்கக் கோளாறுகள் நீங்கள் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் நன்றாக தூங்குவதைத் தடுக்கும் நிலைமைகள் ஆகும் . அவ்வப்போது தூக்கக் கலக்கம் போன்றவை பயண களைப்பு,மன அழுத்தம், மற்றும் பிஸியான அட்டவணை ஆகியவற்றால் வரலாம் . ஆனால் , உங்கள் தூக்கம் அடிக்கடி தடை பட்டாலோ அல்லது ரொம்ப நாட்களாக சரியாக தூங்க முடியாமல் போனாலோ, அது ஒரு தூக்கக் கோளாறுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

பல பொதுவான தூக்கக் கோளாறுகள் உள்ளன:

  • தூக்கமின்மை என்பது தூங்குவதில் சிக்கல், தூங்கப்போவதில்  சிக்கல், அல்லது இரண்டும் போவதில்  சிக்கல் என குறிக்கப்படுகிறது.
  • தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் என்பது நீங்கள் தூங்கும் போது உங்கள் சுவாசப்பாதை மீண்டும் மீண்டும் தடுக்கப்படும் போது இது நிகழ்கிறது.
  • நார்கோலெப்ஸி என்பது பகல் நேர தூக்கக் கோளாறுகள். இது பகல் வேளைகளில் திடீரென்று மிகுந்த தூக்கம் அல்லது கட்டுப்பாடு  இல்லாமல் தூங்குவது ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
  • ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம் (ஆர்எல்எஸ்) என்பது நீங்கள் தூங்கும்போது கூட, உங்கள் கால்களை ஆட்டி கொண்டு இருப்பீர்கள் .
  • பராசோம்னியாஸ் என்பது தூக்கத்தின் போது ஏற்படும் அசாதாரண நடத்தைகள் அல்லது அசைவுகள் கனவுகள் மற்றும் தூக்கத்தில் நடப்பது போன்ற வியாதிகளை குறிக்கும்.

தூக்கத்தின் அளவு போலவே தூக்கத்தின் தரமும் மிக  மிக முக்கியமானது.

தூக்கக் கோளாறுகள் உள்ள பலர் போதுமான நேரம் தூங்குகிறார்கள், ஆனால் காலையில் நன்கு ஓய்வெடுக்கவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் உணர போதுமான ஆழ்ந்த தூக்கத்தை அடைய மாட்டார்கள்.

தூக்கத்தின் அவசியம் என்ன?

Leave a Comment